Hoogtepunten

Datum: 17-12-2023

Door: Mieke Jetten

 

Vrouwenkoor OtherWise brengt publiek met ‘Songs and Tales’ in ultieme Kerststemming

 

Culemborg - In de mooi versierde, monumentale Lutherse Kerk nam Vrouwenkoor OtherWise o.l.v. de nieuwe dirigente Andrea van Beek en traditioneel begeleid door pianist Jos Rodermans het publiek mee in het programma ‘OtherWise ChristmasWise - ‘Songs and Tales’.
Meesterverteller Wim Bouwens vertelde de prachtige, hartverwarmende ‘Christmas-Tale’ ‘De Wonderlijke Kerst van Vadertje Panov’ geschreven door Leo Tolstoj.

De ‘Songs’ bestaande uit prachtige ingetogen gezongen liedjes van zanger-gitarist Ralf Hekkenberg en de meerstemmige krachtig gezongen nummers van Vrouwenkoor OtherWise omlijstten het hartverwarmende Kerstverhaal over wachten, verwachten, blijven hopen en dan uiteindelijk de komst van het Wonder van Kerstmis.

Onder de energieke leiding van de nieuwe dirigente Andrea van Beek en traditioneel begeleid door pianist Jos Rodermans wist OtherWise het publiek in een ultieme Kerststemming te brengen.

De Christmas Songs zijn liederen uit bestaand Kerstrepertoire van OtherWise die vrijwel allemaal zijn gearrangeerd door voormalig dirigent van OtherWise, Roedie Robeer.

 

Het Vrouwenkoor opende met 'One Voice', een prachtig lied over harmonie en saamhorigheid waarin loepzuiver en echt met één stem werd gezongen.

Na een kort welkomstwoord van Mieke Jetten zette zanger/gitarist Ralf Hekkenberg met het prachtige, ingetogen gezongen lied ‘Patient Love’ de sfeer neer van verwachting en hoop.

Vanaf de kansel vertelde meesterverteller Wim Bouwens het sfeervolle kerstverhaal 'De wonderlijke Kerst van Vadertje Panov' van Tolstoj.
Het is Kerst en vadertje Panov blikt met weemoed terug op voorbije jaren toen zijn vrouw nog leefde en de kinderen klein waren en nog niet zo ver weg woonden als nu.’

Het ingetogen lied ‘Blow, blow, thou winterwind’ beschrijft de innerlijke droefheid van Panov en werd door OtherWise mooi geïntoneerd.
Panov denkt aan het Kerstverhaal over de geboorte van Jezus, dat is zo’n vrolijke gebeurtenis en wijze heren uit het Oosten kwamen op bezoek met mooie cadeaus en kruiderijen’.

Met de opgewekte klanken van het Spaanstalige lied ‘Riu Riu Chiu’ bezong het koor die sfeer van blijheid daaromheen.
Maar Panov is in zijn hart erg verdrietig over de mensen die er niet (meer) zijn. Hij valt in een diepe slaap en droomt’.

OtherWise zong het ontroerende, meerstemmig gezongen lied ‘Light in the Hallway’ dat beschrijft dat hoe naar je ook droomt, er altijd steun is vanuit je dierbaren; ook al is het maar een liedje of een lichtje op de overloop. Het publiek was er zichtbaar door geroerd.

In Panov’s droom kondigt een bijzondere bezoeker zijn komst aan, maar hij zal zijn naam niet noemen. Panov is ervan overtuigd: dat moet Jezus zijn. Jezus zal hem bezoeken! Panov wordt wakker vol blijde verwachting! Het is Kerstmis!

Met de opgewekte klanken van OtherWise’ ‘A star dances’ werd die blijde sfeer onderschreven!

Ralf Hekkenberg versterkte die sfeer met het wederom prachtig ingetogen gezongen ‘Waiting for my real life to begin’.

De bijzondere sfeer van de verwachting van iets moois werd voelbaar.

Heel de dag kijkt vadertje Panov uit naar Jezus die belooft heeft langs te komen. Maar …..alles gaat anders dan de oude schoenmaker verwacht.
Er komen velen mensen langs zijn huis en de hulpbehoevenden haalt hij naar binnen om op te warmen en te eten te geven. Zij aanvaarden dat in dankbaarheid’.

Het is zó fijn dat Panov omziet naar zijn medemens. Stel je eens voor dat iedereen dat zou doen!

Met een speciaal gearrangeerde versie van ‘Imagine’ ‘sprak’ OtherWise de hoop op een beter wereld uit.
Panov geeft een verkleumde vrouw soep en haar hongerige baby warme melk. Hij geeft het zelfs warme schoentjes. Die had hij, heel lang geleden, zelf gemaakt. Zelfs de allermooiste die hij ooit had gemaakt.
Warm, voldaan en tevreden gaat het kindje slapen
- Liefdevol en zachtjes toegezongen door OtherWise: ‘Durme, durme – slaap mijn kleine kindje, slaap’.

De vrouw en haar baby vertrekken opgewekt en met goede moed. De vrouw wenst Panov het allerbeste toe en vooral dat hij de ontmoeting mag meemaken waarop hij zozeer hoopt.
Het koor begeleidde de vrouw en haar kind muzikaal met het swingende ‘Mary, Mary – rock your little baby!’ en liep daarbij als het ware met haar mee.

Panov wordt ongeduldig, heeft hij door zijn bezigheden Jezus gemist?

Panov ziet de hele Kerstdag om naar de armen, is vriendelijk voor zijn medemens, maar wordt inwendig steeds moedelozer. Panov keert een beetje in zichzelf. Was het dan toch een droom? Als hij dan niet bezocht wordt, moet hij dan maar volstaan met de engelen in zijn dromen?
OtherWise bezingt deze gedachten in een prachtige vertolking van het lied 'Angels', in een arrangement van voormalig dirigent R. Robeer.

En ineens verschijnen alle mensen die Panov op de Kerstdag had geholpen en gesproken! Ze vragen hem “Heb je me niet gezien? Heb je me niet gezien?”

Dan komt weer de stem uit de droom van de Kerstnacht:  'lk had honger en jij gaf me te eten, ik had dorst en jij gaf me te drinken, ik was koud en jij liet me binnen. Wat jij vandaag hebt gegeven aan hulp en steun, dat heb je aan mij gegeven!'

Daarna werd alles stil ….. ‘Still, Still, still’. Dit prachtige lied van OtherWise beschrijft de Stille Nacht voorafgaand aan Kerstmis.

Panov herkent dan Jezus in alle ontmoetingen van die dag. Hij is wel degelijk gekomen! En aan het einde van de dag is de sprankeling weer in zijn ogen terug. 

Met het indrukwekkende slotlied ‘Sing Gloria’ bejubelde vrouwenkoor OtherWise de blijdschap rond Kerstmis en de boodschap dat je altijd mag blijven hopen op iets moois.

 

Na het slotwoord van voorzitter Tineke Harlaar, waarin zij diverse mensen bedankte voor hun bijdragen, werd het concert afgesloten met een lied van hoop: ‘Ook al is het nog zo donker, het wordt altijd weer licht’ en na de winter komt altijd weer de lente!
Het ontroerende lied ‘You can never hold back spring’ van Ralf Hekkenberg raakte zonder uitzondering iedere aanwezig in de kerk recht in het hart.

Deze zeer geslaagde en indrukwekkende muziekvertelling bracht het publiek in vervoering en na een daverend slotapplaus vertrok men huiswaarts met een verwarmd hart en in ultieme Kerststemming.

 

 

Ralf Hekkenberg
Ralf Hekkenberg
Wim Bouwens
Wim Bouwens
Jos Rodermans
Jos Rodermans
Andrea van Beek
Andrea van Beek

 

 

 

 

 

Kerstconcert “A bright new star(t)” samen met Toot Suite op zaterdag 17 december 2022.

 

 

Op zaterdagavond 17 december gaf Vrouwenkoor OtherWise een kerstconcert in het verenigingsgebouw van Pieter Aafjes.

Na twee jaar zonder kerstconcert was het nu tijd voor een nieuwe start.

Het werd een gevarieerd concert met kerst- en winterliederen door het koor, afgewisseld met muziek van het Culemborgs ensemble Toot Suite.

In het mooie programma zong OtherWise, onder leiding van haar nieuwe dirigent Pim Brackenhoff en met begeleiding van pianist Jos Rodermans, een aantal traditionele kerstliederen afgewisseld door sfeervolle (winter)liederen .

Daarnaast zong het koor een paar nummers samen met Toot Suite.

Dit vijftallig ensemble speelde op haar eigen wijze een mix van jazz en klassiek, zowel kerstmuziek als muziek van componist Claude Bolling.

 

De zaal, weliswaar een heel andere omgeving dan onze laatste concerten in De Gelderlandfabriek, was goed en gezellig vol!


Kerstoptreden “Zorgcentrum De Kulenburg”

op vrijdag  9 december 2022.

 

Eindelijk konden we hier na 2 corona jaren weer gaan zingen!

Dat is eigenlijk een soort traditie om de kerstperiode bij ons en bij de bewoners in te luiden.

Bovendien geeft dit ons elke keer de gelegenheid om nog even de puntjes op de i te zetten en het brengt de bewoners van het tehuis alvast in een fijne kerstsfeer. Het was weer even wennen na zoveel tijd, met bovendien een nieuwe dirigent!We zongen een deel van ons kerstrepertoire, wat in goede smaak viel. Er werd enthousiast geapplaudisseerd.

 

Stiekem denken we dat de bewoners het tweede gedeelte van het optreden, het gezamenlijk zingen van alle bekende kerstliedjes, eigenlijk nog steeds het leukst vonden!


BuitenGewoon Zingen, 26 juni 2022, Werk aan het Spoel.

 

Zondag 26 juni j.l. konden we, na een lange periode van niet kunnen zingen en optreden door de corona pandemie, eindelijk weer onze zangkunsten laten horen en nog wel tijdens Buitengewoon Zingen bij Werk aan het spoel in Culemborg.

Onder begeleiding van onze nieuwe dirigent Pim Brackenhoff, zongen we een aantal nummers uit ons “oude” repertoire zoals Angels, Stil in mij, And so it goes en Wonderful life. En Oceaan, een nummer nog gearrangeerd door Roedie Robeer, wat we in coronatijd in studeerden.

Afgewisseld door een aantal nieuwe nummers die we met Pim hebben ingestudeerd:

Denta boko, I say a little prayer, Bye Bye blackbird en On Children.

 

 

Het was fijn om weer zo voor publiek te kunnen zingen en we kijken uit naar ons volgende optreden in september bij Muzikale Monumenten.


Dirigent Roedie Robeer neemt na 35 jaar afscheid van Vrouwenkoor OtherWise, 17 mei 2022. 

 

Op 17 mei jl. zwaaide Vrouwenkoor OtherWise met een muzikaal eerbetoon en onder luid applaus haar dirigent, Roedie Robeer, uit. Maar liefst 35 jaar was hij verbonden aan het koor, dat in de beginjaren Con Animato heette. Hij gaf leiding aan de repetities en de vele kleine en grote concerten die in de loop van de jaren zijn uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de Kerstconcerten in de Gelderlandfabriek en in de Barbarakerk (i.s.m. met Pieter Aafjes), diverse festivals en koorwedstrijden in het land en de lokale concerten tijdens Monumentendag of Lichtjes aan de Lek. Hij arrangeerde veel muziek zelf, en maakte daarmee bekende muziekstukken speciaal bruikbaar voor het vrouwenkoor. Meestal 3- of 4 stemmig, maar soms ook 6-stemming zoals Halleluja van Lennard Cohen. Van Nederlandstalig tot anderstalig, à capella of barbershop, popsongs, ballads of stemmige kerstsongs. Aan diversiteit in het repertoire was er geen gebrek.

 

De laatste 2 jaren waren rustig voor Roedie en het koor. Door corona werd er niet gezongen en lag het koor grotendeels stil. Voor de 75-jarige Roedie was dit het moment om bekend te maken dat hij besloot met welverdiend pensioen te gaan en te stoppen als dirigent. ‘We vinden het jammer dat hij stopt, maar ook heel begrijpelijk na zo’n lange carrière. Vanzelfsprekend willen we het afscheid van een dirigent die zo lang met het koor heeft gewerkt, niet ongemerkt voorbij laten gaan’,  aldus de vrouwen van OtherWise. Daarom werd er door een kleine groep een mooi programma voor een afscheidsavond voorbereid. Tijdens dit speciaal georganiseerde mini-concert, dat plaatsvond in de repetitieruimte en in aanwezigheid van een aantal speciaal genodigden, heeft OtherWise haar dank betuigd voor de vele jaren van inzet en betrokkenheid van Roedie. Het koor bood hem een fotocollage aan met mooie herinneringen door de jaren heen. Het koor zal hem missen, en Roedie gaf zelf aan dat ook hij het koor en het dirigeren zal missen. Vol trots kijkt hij terug op de mooie tijd met OtherWise, maar tevens kijkt hij uit naar de periode die voor hem ligt, met meer tijd voor andere dingen.

Inmiddels is er een nieuwe dirigent gestart bij Vrouwenkoor OtherWise: Pim Brackenhoff. Hij neemt het stokje over en inmiddels werken het koor en Pim een klein half jaar samen. Naast het repeteren van het vertrouwde repertoire , besteedt Pim aandacht aan zangtechniek en het uitproberen van nieuwe nummers. OtherWise, dat dit jaar 40 jaar bestaat, hoopt ook onder zijn leiding weer met veel inspiratie en gezelligheid als koor aan de slag te gaan!

 

 

 


Kerstconcert, 22 december 2019

 Magic in the Air.

 

Ons kerstconcert 2019 stond in het teken van magie; “Magic in the Air”. Met veel zang, tovenarij met zand en wat theater eromheen hebben we geprobeerd om de zaal en het publiek te betoveren.

Dit jaar hebben we de samenwerking gezocht met a capella jongeren ensemble

“The Neighbours” en Zandtekenaar Monique Groffen.

 

Net zoals voorgaande jaren vraagt het organiseren van een kerstconcert maanden van voorbereiding. Dat begint al voor de zomervakantie met het oriënteren op en uitnodigen van muzikale gasten. We vinden het belangrijk om een gevarieerd aanbod te kunnen doen en het moet passen binnen het vooraf bedachte (kerst)thema. De subsidie moet worden aangevraagd en het kerstrepertoire worden vastgesteld. En dat alles terwijl het hartje zomer is!

Dan, na de zomer, begint het echte harde werken. De nieuwe nummers worden ingestudeerd en de “oude” nummers opgefrist. Teksten weer uit het hoofd geleerd en nieuwe choreo ingestudeerd. Het draaiboek kerstconcert wordt uit de kast gehaald en waar nodig aanpast. De kledingcommissie bedenkt een passende outfit en ziet streng toe op kleur en accessoires. En natuurlijk moet alle Pr-materiaal (poster, programmaboekje, toegangskaarten) worden ontworpen en gedrukt. Dan worden afspraken gemaakt met de Gelderlandfabriek over techniek, ruimtes, inrichting van de zaal en catering. Elk jaar zijn we weer aangenaam verrast door de prettige samenwerking met en de flexibele opstelling van de (medewerkers van) de Gelderlandfabriek. 

Alles bij elkaar best een spannende en enerverende tijd. Krijgen we alles op tijd af? Hebben we overal aan gedacht? Krijgen we alle nummers op tijd ingestudeerd? Gaat het publiek het net zo mooi vinden als wijzelf?

En weer is het gelukt! De zaal zat (vrijwel) vol en dat stimuleert enorm. Het blijft altijd weer genieten om met elkaar tot zoiets moois en feestelijks te komen. De Neighbours waren hartverwarmend mooi om naar te luisteren. De Zandtekenaar beeldde op haar eigen wijze het kerstverhaal uit. Onze eigen nieuwe nummers, Walking in the Air, Light in the Hallway en Ode aan de Kerst, kwamen goed tot hun recht.

Met het gezamenlijke slotnummer; Freedom is coming, sloten we het concert af. We zijn weer voldaan!

Overige optredens december 2019 

 

Kerstmarkt Geldermalsen 

 

Het is altijd fijn en nuttig om voor het echte kerstconcert een of meerdere optredens te hebben. We beschouwen dat als een generale repetitie; klopt de timing? Zitten de teksten er goed in? Lukt de choreo zoals afgesproken? 

Op vrijdagavond 13 december zongen we op de kerstmarkt in Geldermalsen, in de kerk. We waren wat later op de avond ingepland. Het programma liep wat uit en dat ging helaas een beetje ten koste van de hoeveelheid publiek. 

Maar wat hebben we lekker gezongen!

De akoestiek in de kerk was prachtig waardoor de klank veel voller werd.

De nieuwe nummers uitgeprobeerd en dat ging heel goed.

Kleine schoonheidsfoutjes werden eruit gehaald, al zal dat misschien niemand zijn opgevallen. 

Het was een fijn optreden met een goede verzorging; we werden na afloop getrakteerd op glühwein en koek.

Volgend jaar komen we weer!

 

 

Zorgcentrum De Kulenburg

 

 

 

Zoals ieder jaar hebben we ook dit jaar weer gezongen in De Kulenburg, het is eigenlijk traditie! 

Met een klein aantal dames, niet iedereen kon zich vrijmaken, en die ene heer waren we op donderdagmiddag 12 december aanwezig in de altijd gezellige en warme zaal in het zorgcentrum. 

We zongen enthousiast een aantal nummers van ons nieuwe kerstrepertoire, wat erg in de smaak viel. 

Na een korte pauze konden de aanwezige dames en heren van ons publiek zoals altijd zelf ook meezingen; het bleek dat er onder hen ook goede zangers waren, zij zongen uit volle borst mee! 

Met deze weer geslaagde middag was “de kop er af”, onze kerstoptredens waren begonnen!!!

 

 


Muzikale Monumenten, 8 september 2019

 

Hoe leuk is dat?

Een echte Koren dag in het tweede weekend van Muzikale Monumenten,

op een fantastische (voor ons bekende) locatie:

De Gelderlandfabriek in Culemborg!

Er waren maar liefst vijf koren uitgenodigd en wij mochten als tweede koor optreden!

 

De (grote) zaal was flink vol met enthousiast publiek en wat zingt dat toch lekker.

We zongen in 2 blokken van elk 20 minuten, met een kleine drinkpauze om de kelen van de zangeressen even te smeren.

We hebben daarbij gekozen uit nummers die we dit voorjaar en vroeg in de zomer al eerder zongen, want met maar 1 repetitie na de vakantie is er niet veel tijd om lang te oefenen.

Wat een fantastisch gevoel gaf dat weer om samen een mooi en fijn optreden neer te zetten!

 

Was je er niet bij en wil je eens kijken en luisteren naar ons, of wil je een nummer nog eens horen? Kijk op onze facebookpagina en zoek een video van dit optreden!

 

Wij richten onze blik nu op december; we gaan oefenen met de kerst nummers, werken aan de invulling van het complete concert, op zoek naar kleding en gaan aan het werk met nieuwe choreo.

 


 

 Muziektent De Plantage, 7 juli 2019

  

Dit begint een traditie te worden; zingen in de muziektent in de Plantage in  Culemborg.

Wij mochten die middag als eerste optreden,

daarna speelde de Culemborgse Big Band Rivierenland.

Gevarieerd programma dus.

 

Het was mooi weer, niet te warm en geen regen.

We zongen een mix van oud en nieuw repertoire met zowel muzikale ondersteuning als a capella.

In verschillende talen en uit verschillende landen.

Dat is precies wat zingen bij vrouwenkoor Otherwise zo leuk maakt; de diversiteit in klank en kleur.

 

Over gebrek aan publiek hadden we zeker weer niet te klagen.

Naast onze eigen fans en veel andere belangstellenden, kwamen ook af en toe een hert en een geit nieuwsgierig luisteren.

 

Ook nu weer na afloop een gevoel van voldoening omdat het alweer gelukt is op tijd nieuwe nummers in te studeren en zijn we bovendien nog steeds trots op dirigent Roedie, die weer zulke mooie arrangementen heeft gemaakt.

 


 

 Buiten Gewoon Zingen, 23 juni 2019 

 

Op 23 juni j.l. was het Culemborgse korenfestival “ Buitengewoon Zingen”  waar Otherwise vrijwel elk jaar van de partij is.

Buitengewoon mooie locatie met uitzicht op de Lek. 

Goed georganiseerd ook.

Wij zongen aan het begin van het festival en aan het eind, met een flinke pauze tussenin waardoor we ook konden genieten van de andere koren.

De mussen vielen van het dak waardoor iedereen zo veel mogelijk een schaduwplekje opzocht en de waterpunten grif werden bezocht.

 

Het eerste blokje zongen we op het hoofdpodium; prachtig plekje maar het geluid vervliegt er snel.

Het was de eerste keer dat we de nieuw ingestudeerde nummers van het repertoire 2019 ten gehore brachten en het is altijd wel een beetje spannend hoe dat uitpakt. Maar het ging prima. Vooral het nummer “ Als wij niets doen”  uit de musical Soldaat van Oranje bezorgt kippenvel; bij ons en hopelijk ook bij het publiek. 

Dat gold overigens ook voor “ Gabriella’s Song”; geen nieuw nummer maar het doet elke keer weer iets met je.

 

Het laatste blokje zongen we op een podium wat achteraf.

We waren vooraf door andere koren gewaarschuwd dat daar weinig publiek komt. Het tegendeel bleek waar; het zat vol met enthousiaste toeschouwers. Misschien was het de schaduw, het tijdstip of onze uitstraling, of een combinatie daarvan.

We hebben in ieder geval heerlijk gezongen, waarna we het festival oververhit maar voldaan hebben afgesloten.

 


 

 

Korenfestival Houten, 10 maart 2109 

 

 

Op zondag 10 maart deden we (niet voor het eerst) mee aan het 

korenfestival in Houten, een tweejaarlijks terugkerend evenement. 

De optredens vonden plaats in de grote zaal van theater Aan de Slinger, een 

mooi en multifunctioneel theater direct naast het station van Houten.

 

Het publiek bestond uit de andere aanwezige koren en onze eigen fans. 

Van tevoren konden we ons inschrijven voor een workshop,

die ter plaatse werd gegeven, alles op het gebied van koor en zang.

Erg leuk en leerzaam!  

 

Het optreden zelf in zo’n grote zaal is best spannend; hoe vol zit de zaal? 

Hoe klinkt het geluid? Lukt de choreografie? Slaan de nummers aan? 

En dan blijkt maar weer; elk optreden is een feestje. Het gevoel dat je samen een 

prestatie neerzet, die nog met enthousiasme wordt ontvangen ook!

Dat is altijd weer een fijn gevoel.

 

Het is alweer voorbij.

Nu gaan we oefenen voor de komende optredens in juni en juli a.s..

Wordt vervolgd!

 


 

Culemborg aan de Vrouw, 8 maart 2019

 

 

Op 8 maart was het Internationale Vrouwendag. De Roos van Culemborg 

had in dit kader voor de eerste keer een avond georganiseerd waarop door 

een zestal vrouwen aan de hand van enkele thema’s (o.a. politiek, de kerk, 

seksualiteit, techniek) de stand van zaken werd opgemaakt wat betreft de 

participatie van vrouwen.

 

De entourage was sfeervol, de Synagoge in Culemborg,

en het publiek bestond voor het grootste deel uit vrouwen. 

Wij, Vrouwenkoor Otherwise, waren uitgenodigd om het geheel muzikaal te 

omlijsten. 

We hadden nummers gekozen waarin elementen als strijd en idealisme 

waren verwerkt, zoals Gabriella’s Lied, I have a Dream en The Circle of Life. 

Hoewel we ons vanwege de krappe ruimte nauwelijks konden bewegen, 

hebben we met volle overtuiging en plezier die avond gezongen. En dat het 

in de smaak viel, konden we uit het applaus opmaken. 

Superleuke avond gehad!

 

 

 

 


Kerstconcert 23 december 2018

 

Alweer voor de derde keer vond in De Gelderlandfabriek op deze fraaie locatie het kerstconcert 2018 van Vrouwenkoor Otherwise plaats. 

Dit jaar was er gekozen voor een internationaal thema: Otherwise Christmaswise Worldwide met prachtige songs uit alle windstreken. 

Tot onze grote vreugde bleek het concert al enkele dagen van tevoren uitverkocht. We hebben geprobeerd om een zo gevarieerd mogelijk programma te bieden en dat is gelukt! 

Naast het vocale gedeelte, als vanouds prachtig begeleid door pianist Jos Rodermans, zorgde dance groep L.O.F Dance Crew voor een wervelend optreden welke naadloos aansloot bij de sfeer en het thema van het concert. Wat zat er een uitstraling en dynamiek in die jongelui! 

Tussen de programma onderdelen door vertelde verhalenverteller Jan Tijssen prachtige kerstverhalen, bijvoorbeeld over het ontstaan van het lied “ Stille Nacht”  en over de Kleine Kameel, die vriendschap sloot met het kind in de kribbe. 

Alle programma onderdelen waren voorzien van beeldmateriaal, welke een schitterend achtergrond decor vormde. Sfeervolle beelden uit o.a. Noorwegen, Afrika en Rusland gaven de optredens extra kleur en diepte. 

En weer is het onze dirigent Roedie Robeer gelukt om van bekende en onbekende kerstsongs een fraaie bewerking te maken voor ons meerstemmig vrouwenkoor. 

Met heel veel plezier kijken we terug op dit derde “eigen” kerstconcert.  Alle inspanningen die zoveel mensen vrijwillig hebben geleverd, zijn het alleszins waard geweest!

 


Overige kerstoptredens december 2018

Na een klein half jaar repeteren en “droog oefenen” van het nieuwe kerstrepertoire 2018, vond de generale repetitie plaats op woensdagavond 12 december tijdens “Vreeswijk bij Kaarslicht”. 

 

Dit optreden op deze locatie had voor ons een speciale betekenis in verband met een geliefd koorlid dat ons kort daarvoor was ontvallen. Omdat het niet was toegestaan om muzikale ondersteuning te gebruiken, hebben we alles a capella gezongen. Dat valt nog niet mee op een plek in de buitenlucht, waar zoveel mensen langs trekken; alle registers moeten dan worden opengetrokken. Maar dat lukte en veel langstrekkend publiek bleef staan om te luisteren en te genieten. 

De duizenden kaarsjes zorgden voor een sprookjesachtige sfeer. 

Tijdens de pauze en na afloop werden onze kelen gesmeerd met warme chocolademelk en glühwein. 

Een dag later vond het traditionele kerstoptreden in “Zorgcentrum De Kulenborg” plaats. 

Dat geeft ons elk jaar de gelegenheid om nog even de puntjes op de i te zetten en brengt de bewoners van het tehuis alvast in een fijne kerstsfeer. Stiekem denken we dat de bewoners het tweede gedeelte van het optreden, het gezamenlijk zingen van alle bekende kerstliedjes, eigenlijk nog het leukst vonden! 

Tenslotte waren we uitgenodigd om tijdens de “Kerstmarkt” op 16 december op de Markt in Culemborg een bijdrage te komen leveren aan de kerstsfeer. 

Dat liep niet helemaal zoals gepland. De techniek liet ons onverwacht in de steek. Maar ons koor is niet voor één gat te vangen. Ook a capella klonken de kerstsongs als een klok. Elke voorbereiding op ons grote kerstconcert is altijd welkom. 

Van de consternatie die verderop vanwege een aangetroffen explosief ontstond, was uiteindelijk weinig te merken.

 


Open monumentendag Culemborg op 8 september 2018

 

Vanwege het 700-jarig bestaan van Culemborg had ook de Open Monumentendag dit jaar een extra feestelijke invulling gekregen met cultuur in de breedste betekenis van het woord. 

Ook vrouwenkoor Otherwise gaf acte de presence met twee korte concerten.

 

Het eerste in de buitenlucht op het fraaie Weeshuisplein. 

Het weer werkte mee; het bleef droog en de zon deed een voorzichtige poging zich te laten zien.

 

Daarna spoedden we ons richting de Synagoge voor het volgende concert, na eerst nog aandachtig naar wat poëzie van een van de stadsdichters te hebben geluisterd. Vervolgens zongen we hier toch maar in de kerk (synagoge) omdat het geluid buiten vanuit de Markt ons dreigde te overstemmen. 

 

De nummers hebben we gekozen uit het repertoire dat we het afgelopen voorjaar hebben uitgevoerd, omdat we tijdens de zomervakantie natuurlijk niet hebben kunnen repeteren. 

Maar dat gaf niets want liedjes als Rythm of Life,  Nine Million Bicycles en Circle of Life blijven een feestje om te zingen. 

 

Na dit optreden in de zomer gaan we weer aan een nieuw kerstrepertoire beginnen.

We verheugen ons nu al op de uitvoeringen tijdens de kerstperiode!


Heilige Huisjes / Muzikale Wandeling Culemborg 2018 

 

OtherWise en de Muzikale Wandeling.

 

Dat Culemborg in 2018 700 jaar bestaat zal niemand zijn ontgaan.

In dat kader zijn ook drie muzikale wandelingen door Culemborg georganiseerd.

In vijf kerken vinden op 3 achtereenvolgende zondagen in juni optredens plaats van heel diverse muziekgezelschappen (muzikaal/vocaal).

 

Vrouwenkoor OtherWise had de eer om op de eerste zondag vlak voor de katholieke Barbarakerk, naast de Binnenpoort, in de stralende zon drie korte optredens te verzorgen. 

Zoals gebruikelijk ook hier weer met een heel divers samengesteld repertoire.

Eigenlijk had het concert in de kerk moeten plaatsvinden maar het was te aanlokkelijk om de gasten van een naastgelegen terras, alsmede alle voorbijgangers, te trakteren op een muzikaal intermezzo.

 

Het nadeel van deelnemen aan een dergelijke activiteit is vaak dat je, als koor, dan geen gelegenheid hebt om te luisteren naar de andere optredens in de stad.

Maar daar had de organisatie van Culemborg 700 iets op gevonden.

De middag werd afgesloten met een concert in de Grote of Barbarakerk waarin alle vijf de gezelschappen alsnog voor elkaar en het publiek (volle bak!) een paar nummers of stukken ten gehore konden brengen.

Een waar feestje!

 


Fulco's Vocaal Festival 2018

Op zaterdag 26 mei 2018 vond het tweejaarlijkse Fulco’s Vocaal Festival in IJsselstein plaats, waaraan Vrouwenkoor OtherWise trouw deelnemer is.

De mussen vielen van het dak, maar dat vormde geen enkel beletsel voor een spetterend optreden.

Op verschillende plekken in het prachtige stadje werden de sterren van de hemel gezongen door vele koren uit het hele land van heel diverse signatuur. 

Otherwise zong in een paar gezellige kroegen en als laatste in de prachtige trouwzaal van het oude stadhuis. 

Het repertoire was heel divers samengesteld en bestond uit nummers van onder andere Boudewijn de Groot (Jimmy, Avond), the Beatles (Yesterday en Blackbird) en een heel apart

a capella nummer uit Disney’s Frozen (Vuelie).

Uitsmijter was het nummer The Rythm of Life, altijd een spektakel om te zingen en om naar te luisteren.

De horeca had een goede dag en droeg zeker bij aan een gezellige en muzikale dag.

We kijken er nu al naar uit om over twee jaar opnieuw een bijdrage te leveren aan dit mooie en goed georganiseerde festival!

 

 

 


Kerstconcert 2017: OtherWise ChristmasWise 2

 

OtherWise zingt “de sterren van de hemel” in de Gelderlandfabriek. 

  

Op zaterdagavond 16 december was het buiten herfstachtig, maar binnen in de Gelderlandfabriek creëerde vrouwenkoor OtherWise een mooie, warme Kerstsfeer met haar tweede éigen Kerstconcert "OtherWise ChristmasWise".

 

Het publiek werd in de prachtig gedecoreerde grote zaal getrakteerd op een gevarieerd programma uit het recente repertoire van OtherWise afgewisseld met mooie jazz-stukken van combo De-Lovely met zangeres Marianne Koopman.

Marianne zong ook drie liederen samen met het koor, waarbij haar solo in het lied Silent Night diepe indruk op het publiek maakte.

 

Dirigent Roedie Robeer die al 31 jaar de directie van het koor verzorgt, liet ook dit jaar weer zijn expertise zien in het prachtige speciaal door hem gearrangeerde Kerstrepertoire.

Hij bracht het koor tot een hoog niveau waarbij gesteld mag worden dat OtherWise wederom "piekte" in de Gelderlandfabriek. 

Jos Rodermans, die al vele jaren lang de muzikale begeleiding van het koor tijdens kerstconcerten verzorgt, kreeg een podium om solo een pianowerk van componist Satie ten gehore te brengen. Dat deed hij met veel bezieling.         

Presentatrice Marit van de Warenburg leidde het publiek op levendige wijze door het programma heen.

 

Het koor zong afwisselend a capella nummers en nummers die op de piano werden begeleid.

Met het nieuwe a capella nummer "That’s Christmas to me" liet OtherWise zien, horen en voelen wat Kerstmis echt voor de vrouwen betekent. 

 

Traditioneel zagen de vrouwen er prachtig uit in de zwart-rood-zilver combinatie, maar opvallend was dit jaar dat de vrouwen door een subtiele choreografie de liederen met veel meer energie en zichtbaar plezier op het publiek overbrachten. 

OtherWise ging opnieuw succesvol “ChristmasWise” !