Vrouwenkoor OtherWise
Stacks Image 283

Agenda

Voor alle activiteiten, klik op 'Lees meer', of ga naar de pagina 'Nieuws'.

 
contact

Kerstconcert 12 december 2015

afbeelding kerstconcert25e Kerstconcert Pieter Aafjes en Otherwise
“Vertrouwd
 en nog altijd Verrassend”  

Culemborg – Op zaterdagavond 12 december 2015 kon het Culemborgse publiek voor de 25e keer op rij genieten van het traditionele Kerstconcert gegeven door de Koninklijke. Harmonie Pieter Aafjes en Vrouwenkoor OtherWise. Het werd een mooi jubileumconcert met hoogtepunten uit de afgelopen 25 jaar, maar zeker ook met nieuw verrassend repertoire. Soliste van de avond was zangeres Valérie Friesen, dochter van dirigent Heinz Friesen. Zij zong voor voor het eerst in haar indrukwekkende carriere met muzikale begeleiding die onder directie van haar vader staat.  

In de goed gevulde en sfeervol verlichte Ned. Barbara Kerk sprak dhr. Hoogendoorn namens de sponsoren Van Noord Accountants en belastingadviseurs en Rabobank Westbetuwe in het openingswoord van een mooi jubileum van een jarenlange samenwerking met de Harmonie en Vrouwenkoor waardoor dit grootse Kerstconcert ook dit jaar weer mogelijk gemaakt werd. Hij noemde ook expliciet dat juist de inzet van vele vrijwilligers de realisatie van het concert mogelijk maakt. 

De presentatie was wederom in handen van het duo Jurriën van der Veer en Marit van de Warenburg dat het publiek op levendige wijze door het programma heen leidde. 

De harmonie, die natuurlijk ook in deze 25e editie onder leiding van Heinz Friesen stond, opende met de Nabucco Ouverture van Verdi, een wereldberoemd stuk dat goed in de smaak viel bij het publiek. 

Vrouwenkoor OtherWise, traditioneel begeleid door Jos Rodermans op de piano, had een selectie van nummers uit de afgelopen 25 jaar gemaakt, met daarbij ook nieuw verrassend repertoire. Onder leiding van Roedie Robeer die ook voor de 25e keer het Kerstconcert dirigeerde, opende OtherWise vlot en stemmig met een Kerstlied uit de Carrabiën: The Light Come Down. In dit Kerstconcert heeft het koor opvallend veel a capella nummers gezongen, klassieke Christmas Carols zoals Away in a Manger, God rest ye Merry Gentlemen maar ook Robeer’s favoriete Leise rieselt der Schnee en natuurlijk de traditionele opening na de pauze met het meerstemmige Stille Nacht dat ook voor de 25e keer op het programma stond.  

In juni 2015 had Valérie Friesen haar vader Heinz Friesen verrast met een optreden tijdens het concert ter ere van zijn 40 jarig jubileum als dirigent van Pieter Aafjes. Deze verrassing kreeg een mooi vervolg in de voor deze gelegenheid geplande samenwerking in dit Kerstconcert. Contralto Valérie Friesen bracht op indrukwekkende wijze “Ich bin der Welt ab Handen gekommen” van Mahler ten gehore. Het lied riep bij zowel vader en dochter Friesen intense emoties op, hetgeen voor het publiek duidelijk merkbaar was en daardoor nog meer indruk maakte.
Valérie Friesen trad ook samen met het vrouwenkoor op. In het ingetogen kerstlied “Still, still, still” vertolkte zij de solo evenals bij “Dona Nobis Pacem”. 
 

De Harmonie speelde als laatste grote werk voor de pauze het prachtige muziekstuk “Nachtklänge van Ossian”, waarbij het publiek kon genieten van solo’s voor hobo, hoorn en trompet. 

In de pauze werd het publiek ter gelegenheid van het 25jarig jubileum getrakteerd op koffie en een heerlijke plak kerststol die werd aangeboden door Plus Giel Smits. 

Na de pauze vertolkte Valérie Friesen de rol van Carmen in drie delen uit de Carmen Suite. Met haar prachtige warme stem wist zij de charmes van Carmen goed op het publiek over te brengen. 

Vrouwenkoor OtherWise verraste het publiek door na een gevarieerd programma af te sluiten met het zeer humoristisch uitgevoerde Various Themes on Fa-la-la, waarbij het Deck the Hall prettig onderbroken werd met klassieke muziekstukken. 

Met het grote werk “Russian Christmas Music” van A. Reed werd door de Harmonie het kerstgevoel bij het publiek opgeroepen dat in het erop volgende gezamenlijk optreden van koor, harmonie en soliste in het “White Christmas” verder werd versterkt.  

In het dankwoord van deze 25e editie benadrukten de voorzitters van de verenigingen de bijdrage van zo vele vrijwilligers en vooral de sponsoren Rabobank Westbetuwe en Van Noord Accopuntants en belastingadviseurs. De sponsoren en dirigenten kregen ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum een speciaal samengesteld herinneringsfotoboek aangeboden. 

Het concert werd afgesloten met een gezamenlijke uitvoering van “Ere zij God” waarna het publiek tevreden huiswaarts ging.